Intern reglement

Hierbij brengen wij ons reglement onder Uw aandacht en U dient zich hieraan te houden tijdens Uw verblijf in ons vakantiepark.

1) BIJ AANKOMST
A. REGISTRATIE IDENTITEITSBEWIJZEN

Bij aankomst moeten de gasten, na hun auto op de parkeerplaats buiten geparkeerd te hebben, zich bij de receptie melden voor het registreren van de identiteitsbewijzen, één identiteitsbewijs voor iedere gast, dit is verplicht overeenkomstig de geldende voorschriften en voor het inzien van het interne reglement. De directie behoudt zich het recht voor gasten te weigeren die niet in het bezit zijn van de gewenste documenten en die niet aan het campingbeeld voldoen.

MINDERJARIGEN worden alleen tot de camping toegelaten onder begeleiding van minstens een van hun ouders.


B. AFGIFTE ARMBANDJE MET MICROCHIP

Bij aankomst moet elke gast zich bij de receptie melden waar de identificatie armband met microchip wordt overhandigd, door het personeel zal worden omgedaan en tijdens het verblijf altijd aan de pols moet worden gedragen. Dankzij de armband worden onze gasten overdag en bij het betreden van het vakantiepark door een draaihek bij de ingang herkend, de voetgangerszones, het strand en de zwembadzone. Het armbandje is essentieel om elke handeling bij de receptie uit te voeren.
Indien iemand geen armband draagt, behoudt de directie zicht het recht voor om de gast te verzoeken het vakantiepark te verlaten.


C. OPENINGSTIJDEN RECEPTIE EN KASSA

De receptie is geopend van 07.00 tot 22.00 uur. De aankomst van de gasten kan plaatsvinden tussen 07.00 en 22.00 uur. De kassa heeft de volgende openingstijden: Laag- en middenseizoen van 08.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur; hoogseizoen van 08.00 tot 12.00 en van 16.00 tot 19.00. Voor betalingen ter plaatse aanvaarden wij contant geld tot een maximumbedrag van 1999,99 euro (volgens de wet van 9 december 2019, nr. 157) of betaalkaarten. Betalingen per cheque zijn niet toegestaan. Wij raden alle campinggasten aan hun eigendommen te bewaren in de kluisjes bij de receptie die toegankelijk zijn tijdens de openingstijden van de kassa.


D. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN

De standplaats wordt door de directie toegewezen; afhankelijk van de beschikbaarheid zal de directie rekening kunnen houden met de wensen van de gasten. De reservering van een standplaats garandeert alleen het verblijf in de nog beschikbare zones op het moment van aankomst. Het is niet toegestaan op één standplaats meer dan één uitrusting te installeren en de verblijfsuitrusting naast één auto plus een tent of één auto plus een caravan of een camper wordt dan ook als extra beschouwd en zal als zodanig apart worden berekend. De standplaatsen en sanitaire voorzieningen worden door de directie geopend op basis van de bezettingsgraad.


E. OVERDRACHT VAN DE WOONEENHEDEN

De directie houdt graag rekening met uw wensen en voorkeur van bungalows, maxicaravans of standplaatsen, maar kan echter niets garanderen. De staff behoudt zich dan ook het recht voor om zonder kennisgeving desbetreffende voorkeur te veranderen op basis van beschikbaarheid. Bij het dagtarief is één auto inbegrepen. Een eventuele tweede auto wordt apart berekend en moet op de onbewaakte parkeerplaats buiten het vakantiepark worden geparkeerd.
Het inchecken op het vakantiepark is toegestaan vanaf 12:00 uur. De overdracht van de wooneenheden wordt gegarandeerd vanaf 15.00 uur in laagseizoen en vanaf 17.00 uur in midden- en hoogseizoen. Het voorziene eindsaldo voor het verblijf moet in ieder geval binnen 24 uur na aankomst in het vakantiepark, worden betaald.


F. MOTOREN

Motoren en quads zijn niet toegestaan op het vakantiepark. Deze dienen achter de receptie te worden geparkeerd.


G. SKATEBOARD, FIETSEN, STEPS

In de voetgangersgebieden is het verboden gebruik te maken van skateboards, fietsen, scooters, elektrische steps en dergelijke. Indien deze regel niet in acht genomen wordt, behoudt de directie zich het recht voor in te grijpen en het voertuig in beslag te nemen. Het gebruik ervan is alleen toegestaan in de hoofdstraten. Een matige snelheid is verplicht.


H. HUISDIEREN

Op uitzondering van de maxicaravans Naturalgreen en bungalows Valpolicella en Lugana, is het niet toegestaan huisdieren in bungalows en maxicaravans te houden, ook niet occasioneel of voorlopig, ook al worden ze buiten de accommodatie gehouden. Het is verplicht de aanwezigheid van huisdieren bij aankomst in het vakantiepark te melden, de dieren moeten ingeënt zijn en in het bezit zijn van de benodigde documentatie en zij zullen zich moeten onderwerpen aan een eventuele controle door een dierenarts, indien gewenst.


2) GEDURENDE HET VERBLIJF
A. IDENTIFICATIE

Elke gast moet de identificatie armband met microchip dragen dat de gegevens van de gast bevat.
Indien iemand geen armband draagt, behoudt de directie zicht het recht voor om de gast te verzoeken het vakantiepark te verlaten.
‘s Nachts van 22 tot 7 uur moet de gast die zich op de Camping bevindt de identificatie armband bij zich dragen en deze aan het personeel tonen wanneer hij hier om wordt gevraagd. In het geval dat de gast verantwoordelijk is voor gedrag dat niet overeenkomt met het interne reglement, kan het personeel de identificatie armband innemen die de volgende dag bij de receptie kan worden opgehaald. In het geval van minderjarige gasten moet de identificatie armband door een ouder of door iemand die hiervoor in de plaats kan optreden worden opgehaald.


B. VERANDERINGEN IN AANWEZIGHEID

De gast is verplicht om steeds elke afwezigheid en terugkeer op het vakantiepark te melden. Indien hij dit niet doet, vervalt de vrijstelling van betaling voor de afwezige periode.


C. BEZOEK

Gedurende het verblijf in het vakantiepark is bezoek van derden zowel overdag als ‘s nachts niet toegestaan.


D. INTERN VERKEER

Het is verboden binnen het vakantiepark met voertuigen rond te rijden van 24.00 tot 07.00 uur, ook om in of uit het vakantiepark te rijden. Motorvoertuigen moeten op de wegen binnen het vakantiepark stapvoets rijden, en alleen dan wanneer strikt noodzakelijk. Fietsers raden wij aan een gematigde snelheid aan te houden, voor hun eigen en de algemene veiligheid.


E. RUSTTIJDEN

Van 13.00 tot 15.00 en van 23.00 tot 07.00 moeten alle geluiden worden vermeden die de rust kunnen verstoren zoals het geluid van radio, televisie, muziekinstrumenten of van een groep luidruchtige personen. Om de algemene rust te handhaven verzoeken wij het volume van radio, televisie en muziekinstrumenten ten alle tijde matig te houden. Tussen 23.00 en 07.00 uur is het op- en afbouwen van (voor) tenten niet toegestaan.


F. HUISDIEREN (ZIE OOK PUNT 1H)

Huisdieren zijn alleen toegestaan op bepaalde staanplaatsen, in maxicaravans Naturalgreen en bungalows Valpolicella en Lugana. De bezitter dient de hygiënische regels met naleving van de wettelijke administratief geldende normen in acht te houden. Huisdieren gaan altijd aan de lijn en de bezitters moeten hun huisdieren buiten het vakantiepark begeleiden voor hun behoeften en dienen voor de reiniging hiervan te zorgen. Om redenen van hygiëne en veiligheid moeten alle regels van wettelijke en administratieve autoriteiten die de toegang tot het strand met dieren regelen, worden nageleefd. Dieren zijn verboden op de kinderspeelplaats, in de zwembadzones en in alle openbare gelegenheden (bar, restaurant, winkels etc.).


G. TOEZICHT OP KINDEREN

De direktie houdt geen enkel toezicht op de aktiviteiten van de gasten van het vakantiepark. Ouders dienen hun kinderen zelf in de gaten te houden en zij zijn als enige verantwoordelijk, ook tegenover derden of wanneer de kinderen toevertrouwd zijn aan anderen. Eigenaar en beheerder van het vakantiepark kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Ouders dienen erop toe te zien dat hun kinderen niets beschadigen, geen gevaar lopen binnen het vakantiepark, aan het meer en in de speeltuin.
In het zwembad en de aangrenzende zones dient men het zwembad reglement na te volgen. Balspelen zijn verboden tussen de tenten, op de wegen, op het strand en in de zwembadzone.


H. HYGIËNISCHE NORMEN

Het vakantiepark beschikt over een optimale schoonmaakdienst, maar vertrouwt ook op de medewerking van de geachte gasten om het park zo schoon en ordelijk mogelijk te houden. Wij herinneren de gasten eraan dat afval in goed afgesloten zakken in de daarvoor bestemde containers moet worden gedeponeerd tussen 07.00 en 23.00 uur. Wij herinneren U eraan dat een juiste vuilnisscheiding een werkelijke omzetting vergemakkelijkt. Wasbakken, wastafels en spoelbakken dienen gebruikt te worden volgens de aangegeven indicaties. Ook vragen wij U de toiletten en douches op een korrekte manier te gebruiken en netjes achter te laten, bij eventuele beschadiging door nalatig gebruik zal de gast aansprakelijk worden gesteld. Wij wijzen U erop dat de chemische toiletten in de speciale stortplaatsen in de toiletgebouwen geleegd moeten worden. Voor het gebruik van de toiletten voor gehandicapten verzoeken wij U zich tot de receptie te wenden voor het verkrijgen van de desbetreffende sleutel. De gasten worden verzocht de standplaats of wooneenheden ordelijk en schoon achter te laten, zoals men deze aangetroffen heeft. Op de bedden in de wooneenheden is het gebruik van onderlakens, naast de matrasovertrek verplicht. Wie hier niet over beschikt moet deze huren bij de receptie. De gasten worden vriendelijk verzocht niet in de wooneenheden te roken. Het wassen van auto’s is niet toegestaan.


I. MEDISCHE DIENST

Het vakantiepark beschikt over een medische dienst. Besmettelijke ziektes of het vermoeden hiervan, dienen direkt aan de arts of aan de direktie van het vakantiepark gemeld te worden. De aankomst van de arts wordt omgeroepen en deze dienst is tegen betaling.


L. VERZEKERING EN INTERNE VEILIGHEID

De Directie wijst elke verantwoording af bij

  • diefstal, verlies, vernietiging of verval van alle meegebrachte voorwerpen die niet aan de Directie zijn overhandigd of die deze heeft geweigerd om gerechtvaardige redenen in bewaring te nemen. Bijvoorbeeld: geld, waardevolle voorwerpen, waarden over het algemeen, voertuigen hierbij inbegrepen fietsen, vaartuigen over het algemeen en de hierin aanwezige voorwerpen;
  • ongevallen of schade aan voorwerpen en personen, schade door onweer, hagel, het omvallen van bomen of takken, ziektes, hierbij inbegrepen die van planten, epidemieën, brand, overmacht etc.


M. SCHADE AAN HET VAKANTIEPARK

De direktie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van voorwerpen van gasten. Wie, hoe dan ook, schade toebrengt aan eigendommen van het vakantiepark of eigendommen ontvreemdt, is verplicht tot vergoeding van de veroorzaakte schade en tot teruggave van de ontvreemde voorwerpen, indien mogelijk. In het geval een gast een vermist of verloren voorwerp vindt, moet de gast deze bij de direktie afgeven.


N. HET SLECHT FUNKTIONEREN

Wij verzoeken de gasten de direktie op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de uitrusting of het slecht functioneren hiervan binnen het vakantiepark.


O. BERICHTEN - CORRISPONDENTIE

Binnenkomende post geadresseerd aan onze gasten kan bij de receptie door meerderjarige personen worden afgehaald. Als de post niet binnen een week wordt afgehaald, zal deze naar de afzender worden teruggezonden. Het vermissen van voorwerpen of dieren zal niet door ons worden omgeroepen.


P. HET BADEN

Motorboten mogen de zwemmerszone alleen naderen in rechte lijn en met een maximum snelheid van drie knopen. Wij verzoeken U het strand vrij te houden van boten, kano’s en surfplanken. Verder moeten de wetsvoorschriften voor navigatie op de meren in acht genomen worden.


Q. BARBECUE

Het is verboden om te barbecuen op de gehele camping, met uitzondering van de aangegeven gebieden.


3) BIJ VERTREK
A. STANDPLAATSEN

De gasten kunnen het saldo alleen betalen op het moment van vertrek tijdens de openingstijden van de kassa, zie punt 1C. Het vertrek moet plaatsvinden tussen 07.00 en 12.00 uur, indien het vertrek plaatsvindt nà 12.00 uur wordt er een dag extra in rekening gebracht voor de plaats en de personen, wat ook het tijdstip van aankomst is geweest.


B. WOONEENHEDEN

Men wordt verzocht om de dag voor vertrek uit te checken tijdens de openingstijden van de kassa. De wooneenheden dient men te verlaten voor 10.00 uur, deze schoon en in orde achterlatend. In geval dat de wooneenheid niet schoon en in orde is zullen schoonmaakkosten (€ 50,00) en eventuele schade en gebreken in rekening worden gebracht. Wanneer U na 12.00 uur in ons vakantiepark blijft, betaalt U het volledige dagtarief voor het aantal personen en voor de auto die op de parkeerplaats buiten het vakantiepark moet worden geparkeerd. Eventuele voorwerpen en/of persoonlijke bezittingen die in de accommodaties worden achtergelaten, worden alleen bewaard als de gast specifiek ernaar vraagt. De gast is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van deze voorwerpen door middel van een koerier.

De gereserveerde periode, ook wanneer men deze niet geheel heeft benut wegens een verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt in zijn geheel betaald!


C. ARMBANDEN MET MICROCHIP

Deze moeten op het moment van vertrek bij de receptie worden ingeleverd. In elke belang behoudt de direktie zich het recht voor om alle personen te verwijderen, die zich niet aan de regels houden, of met hun gedrag de rust en orde binnen het vakantiepark verstoren.

De aangegeven verblijfsprijzen zijn exclusief eventuele gemeentelijke- en/of staatsbelastingen. De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.


DE DIREKTIE EN STAFF WENSEN U EEN FANTASTISCH VERBLIJF IN HET VAKANTIEPARK!

Boek