En bæredygtig ferie
hos Piani di Clodia

I mange år har den femstjernede feriepark Piani di Clodia været særligt opmærksom på den miljømæssige påvirkning. Takket være mekanismer, der har til formål at øge bevidstheden om bæredygtighed, er parken forpligtet til at informere hele personalet og dens gæster om vigtigheden af en bæredygtig ferie.

GSTC-certificering

Et første og prestigefyldt mål blev for nylig nået med anerkendelsen af GSTC-certificeringen, udstedt af Global Sustainable Tourism Council, en international ikke-statslig organisation oprettet af Verdensturismeorganisationen for at fremme socialt ansvar og bedste praksis inden for bæredygtig turisme. De kriterier, der er vedtaget af Global Sustainable Tourism Council, gælder for alle virksomheder, der opererer inden for rejse- og turistsektoren, og repræsenterer den minimumstærskel, der skal opfyldes for at opnå certificering. Målet er at beskytte miljømæssige, kulturelle og sociale ressourcer og samtidig gøre turisme til en bæredygtig økonomisk aktivitet.

Den grønne energi i Piani di Clodia

Et af de vigtigste skridt, som vores feriepark har taget, vedrører forbedringen af alle bygningers energieffektivitet. Piani di Clodia har en aftale med en leverandør af grøn energi for at fremme brugen af vedvarende ressourcer, og dermed betydeligt reducere drivhusgasemissionerne.

For at afbøde miljøpåvirkningenøger Piani di Clodia Feriepark brugen af solcellepaneler i alle bygninger, og for eksempel har bungalowområdet Borgo dei Colli allerede opnået sin egen energiselvstændighed.
Virksomheden har også besluttet at inddrage de ledere, der er ansvarlige for effektivitet og personalet ansvarligt for vedligeholdelse, for gradvist at implementere metan som den primære kilde til opvarmning i parken.

For at nå bæredygtighedsmålene og sikre en forsvarlig forvaltning af de ressourcer, der anvendes af campingpladsen, er der udarbejdet en overvågningstabel for miljøpåvirkning, som gør det muligt at spore vandforbruget, med det formål at reducere spild. Brugen af automatiske vandingssystemer hjælper f.eks. med at regulere vandstrømmen og undgå lækage og overdrevent forbrug.

Læs mere om certificeringen

Personalets engagement

Indbygget i vores bæredygtighedsplan findes et afsnit dedikeret til forebyggelse af diskrimination og overgreb, både overfor personalet og gæsterne, for at sikre en grøn ferie med respekt for den enkelte og for arbejdet, som vores team udfører
Personalet bliver fra første dag først og fremmest informeret om forebyggelsen af enhver form for diskrimination og om lige muligheder i arbejdsmiljøet.

Hele personalet er involveret i de implementerings- og ledelsesopgaver, der er dikteret i bæredygtighedsplanen for Piani di Clodia i alle dele af parken. Lederne af vores restauranter og deres medarbejdere arbejder hårdt for at reducere brugen af plast- og papemballage til pizzabakker.

I al rengøring, både i boliger og fællesområder (såsom butikker, restauranter osv.) bruger personalet miljøvenlige produkter. Derudover tilbyder Piani di Clodia Mini Market gæsterne lokale og certificerede produkter (MSC, BIO, FSC), der respekterer territoriet og dets økonomi.

Socialt ansvar

Bæredygtighed er et begreb, der indebærer social, miljømæssig og økonomisk velfærd. Piani di Clodia har allerede i nogen tid bidraget til forskellige projekter i området. For eksempel, med projektet “67 Colonne per l’Arena di Verona“, yder Piani di Clodia støtte til de teatralske og musikalske forestillinger i Veronas amfiteater, mens det med “Da Zero a Cento, percorsi di vita” støtter ONLUS’ “Continuando a Crescere” og den sociale virksomhed “I Bambini delle Fate“.

Læs mere om vores projekter
Bestil